پست‌ها

بیوگرافی نامیک در سریال عشق سیاه و سفید

تصویر
نام اصلی: محمد اوزونر  (Muhammet Uzuner)
سن: به شمسی متولد ۹ تیرماه ۱۳۴۴
محل تولد: سامسون عکسهای نامیک در سریال عشق سیاه و سفید

بیوگرافی هاندان در سریال عشق سیاه و سفید

تصویر
نام اصلی: قدریه کنتر (Kadriye Kenter)
سن: به شمسی متولد ۱۱ دی ۱۳۳۲
محل تولد: استانبول عکسهای هاندان در سریال عشق سیاه و سفید

بیوگرافی گولسوم در سریال عشق سیاه و سفید

تصویر
نام اصلی: سینم اونسال (Sinem Ünsal)
سن: به شمسی متولد ۱۳۷۱
محل تولد: ازمیر عکسهای گولسوم در سریال عشق سیاه و سفید

بیوگرافی جم چنار در سریال عشق سیاه و سفید

تصویر
نام اصلی: اوئور اصلان (Uğur Aslan)
سن: به شمسی متولد ۲۰ بهمن ۱۳۵۰
محل تولد: هاتای عکسهای جم در سریال عشق سیاه و سفید

بیوگرافی سینان در سریال عشق سیاه و سفید

تصویر
نام اصلی: کیوانچ کاسابالی (Kıvanç Kasabalı)
سن: به شمسی متولد ۵ اسفند ۱۳۵۳
محل تولد: استانبول عکسهای سینان در سریال عشق سیاه و سفید

بیوگرافی ایدیل یامان در سریال عشق سیاه و سفید

تصویر
نام اصلی: اجه دیزدار (Ece Dizdar)
سن: به شمسی متولد ۲ آذر ۱۳۶۰
محل تولد: استانبول
عکسهای ایدیل در سریال عشق سیاه و سفید

بیوگرافی یتر در سریال عشق سیاه و سفید

تصویر
نام اصلی: آرزو غمزه کیلینچ  (Arzu Gamze Kılınç)
سن: به شمسی متولد ۱۱ فروردین ۱۳۴۸
محل تولد: آنکارا عکسهای یتر در سریال عشق سیاه و سفید

بیوگرافی ییگیت در سریال عشق سیاه و سفید

تصویر
نام اصلی: دنیز جلیل اغلو (Deniz Celiloglu)
سن: به شمسی متولد ۱۱ دی ماه ۱۳۶۴
محل تولد: بلغارستان
عکسهای ییگیت در سریال عشق سیاه و سفید

بیوگرافی آصلی در سریال عشق سیاه و سفید

تصویر
نام اصلی: بیرجه آکالای (Birce Akalay)
سن: به شمسی متولد ۲۹ خرداد ۱۳۶۳
محل تولد: استانبول

عکسهای آصلی در سریال عشق سیاه و سفید

بیوگرافی فرهاد در سریال عشق سیاه و سفید

تصویر
نام اصلی: ابراهیم چلیک کول (İbrahim Çelikkol)
سن: به شمسی متولد ۲۵ بهمن ۱۳۶۰
محل تولد: ایزمیت عکسهای فرهاد (ابراهیم چلیککول) در سریال عشق سیاه و سفید