بازیگران سریال ترکی فضیلت خانم و دخترانش

فضیلت خانم و دخترانش عکس بیوگرافی زندگینامه

بازیگران سریال فضیلت خانم و دخترانش

نازان کسال بازیگر نقش فضیلت چامکران
دنیز بایسال بازیگر نقش هازان(خزان) چامکران
افرا سراج اغلو بازیگر نقش اجه چامکران
چائرال ارتوئرول بازیگر نقش یائیز(یاووز) اگه من
آلپ ناوروز بازیگر نقش سینان اگه من
ماهر گونشیرای بازیگر نقش هازم اگه من
تولگا گولچ بازیگر نقش گوکان اگه من
هازل توره سان بازیگر نقش یاسمین اگه من
ادریس نبی تاشکان بازیگر نقش یاسین
طوبی ملیس تورک بازیگر نقش نیل
عجم بالتاجی بازیگر نقش سلین اگه من
گولسن تونجر بازیگر نقش گزیده
تورکان کیلیچ بازیگر نقش کریمه ییلدیز
سومیرا کوچ بازیگر نقش فرح

سایر مطالب

بازیگران سریال غنچه های زخمی

بازیگران سریال عروس استانبول

بیوگرافی بوراک توزکوپاران (کمیسر علی) در سریال غنچه های زخمی

خلاصه سریال غنچه های زخمی