سریال کره ای ملکه کی

سریال ملکه کی

نام سریال: ملکه کی (قبلا با نام نبرد گلها نیز شناخته می شده است)
ژآنر: تاریخی، سیاسی، ملودرام، رمانتیک
این سریال محصول سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ می باشد.

سریال ملکه کی چند قسمت است؟

این سریال دارای ۵۱ قسمت می باشد.

عکس ها جین ون سریال ملکه کی
عکس ها جین ون سریال ملکه کی
عکس ها جین ون سریال ملکه کی

خلاصه داستان سریال ملکه کی

این سریال درباره دختری از گوریو(کره فعلی) به نام جی سئونگ یانگ (کی سونگ نیانگ) است که علیرغم محدودیت های زمان خودش به قدرت می رسد و سپس به جای عشقش وانگ یو (پادشاه گوریو) با طغون تیمور(امپراطور تا هان)،‌امپراطور مغول ازدواج می کند تا به یکی از ملکه های سلسه یوآن بدل شود.
عکس سریال ملکه کی
عکس سریال ملکه کی
عکس سریال ملکه کی

بازیگران سریال ملک کی

ها جین وُن بازیگر نقش کی سئونگ یانگ (ملکه کی)
هیون سئونگ مین بازیگر نقش سئونگ نیانگ (کودکی)
جو جین مو بازیگر نقش وانگ یو (پادشاه گوریو چونگ های)
آهن دو جیو وانگ یو (کودکی)
چی چانگ ووک بازیگر نقش تا هان (امپراطور یوآن هوی زونگ)
لی ون جونگ بازیگر نقش دوک مان
چوی مو سانگ بازیگر نقش پارک بول هوآ
چا کوانگ سو بازیگر نقش گو یونگ بو
لی مون شیک بازیگر نقش بانگ شین وو
کن هو جونگ بازیگر نقش چوی مو سونگ
یون یونگ هیون بازیگر نقش جوم باک یی
چا دو جین بازیگر نقش تاب جا هائه
جون گوک هوآن بازیگر نقش یئون چول
جونگ وونگ این بازیگر نقش اوم بیونگ سو
کیم جونگ هیون بازیگر نقش دانگ کی سه
بائک جی هی بازیگر نقش پرنسس دانا شیری
لی جائه یونگ بازیگر نقش وانگ گو
کیم یونگ هو بازیگر بائک آن
جین یی هان بازیگر نقش تال تال
کیم سو هیونگ بازیگر نقش ملکه دو واگر
یون آه جونگ بازیگر نقش پرنسس یئون هوآ
کیم میون گوک بازیگر نقش جانگ سون یونگ
جو وو جین بازیگر نقش سرباز وانگ گو
یو این یانگ بازیگر نقش یئون بی سو
ریو هیون کیونگ بازیگر نقش پرنسس کیونگ هوآ
شین سونگ هوآن بازیگر نفش گوگی بو
هان های رین بازیگر نقش بانو پارک
سئو یی سوک بازیگرنقش بانو سئو
لی یون کیونگ بازیگر نقش بانو نو
سونگ کیونگ چول بازیگر نقش ماک سائنگ
کیم مو یانگ بازیگر نقش نا مو
اوه کوانگ روک بازیگر نقش هئوک سو
جو جائه یون بازیگر نقش گل تا
کیم هیونگ بوم بازیگر نقش جو چان
ایم جو یون بازیگر نقش بایان خاتون
لی جی هیون بازیگر نقش هونگ دان
کیم جین وو بازیگر نقش پرنس آیوشیریدارا
چوی هیون بازیگر نقش پالا چوبموکا
پارک نا ها بازیگر نقش وو هی
کیم جین سونگ بازیگر نقش ما ها
جونگ سون یون بازیگر نقش گوک سو
سئول وو هیونگ بازیگر نقش پرنس ماها
کیم میونگ سو بازیگر نقش کی جا اوه
کن تائه وون بازیگر نقش پدر وانگ یو
کیم یه ریونگ بازیگر نقش بانو لی
شیم یی یونگ بازیگر نقش پیشگو
جون سه هیون بازیگر نقش اوه جائه این
پارک هائه می بازیگر نقش جادوگر سیاه
پارک سون وو

سایر مطالب

بازیگران سریال غنچه های زخمی

بازیگران سریال عروس استانبول

بیوگرافی بوراک توزکوپاران (کمیسر علی) در سریال غنچه های زخمی

خلاصه سریال غنچه های زخمی

سریال ترکی مریم