بازیگران سریال تقاطع

عکس بیوگرافی قد وزن بازیگران سریال تقاطع
عکس زندگینامه قد وزن بازیگران سریال تقاطع
عکس زندگینامه قد وزن بازیگران سریال تقاطع

بازیگران سریال تقاطع

تیموچین اسن بازیگر نقش فاریالی
شوال سام بازیگر نقش ستاره
مورات آیگن بازیگر نقش اورن
نجات ایشلر بازیگر نقش بورا
آلپرن دویماز بازیگر نقش آتش
دیلان چیچک دنیز بازیگر نقش سو
حلمی جم این تپه بازیگرنقش پروانه
ازگی شنلر بازیگر نقش آسلی
توپراک سائلام بازیگر نقش گزیده
بورا جنگیز بازیگر نقش جنک
سرل یرلی بازیگر نقش آلارا
کان چاکر بازیگر نقش جاهد
سرهان اونات بازیگر نقش اوزای
زهرا ییلماز بازیگر نقش رعنا
نازلی کار بازیگر نقش شعله
ینر گورسوی بازیگر نقش گوننچ

سایر مطالب

بازیگران سریال غنچه های زخمی

بازیگران سریال عروس استانبول

بیوگرافی بوراک توزکوپاران (کمیسر علی) در سریال غنچه های زخمی

خلاصه سریال غنچه های زخمی