بازیگران سریال ترکی عشق حرف حالیش نمیشه

سریال ترکی عشق حرف حالیش نمیشه محصول سال ۲۰۱۶ در یک فصل ۳۱ قسمتی تولید شده است. هر قسمت این سریال ۱۲۰ دقیقه می باشد.
عشق حرف حالیش نمیشه چند قسمت است
عشق حرف حالیش نمیشه بیوگرافی بازیگران
عشق حرف حالیش نمیشه قد وزن بیوگرافی
عشق حرف حالیش نمیشه
عشق حرف حالیش نمیشه عکس سریال
قد وزن بیوگرافی عشق حرف حالیش نمیشه

اسامی بازیگران سریال عشق حرف حالیش نمیشه

هانده ارچل بازیگر نقش حیات اوزون
بوراک دنیز بازیگر نقش مراد سارس ایلماز
ائوزهان کاربی بازیگر نقش دروک سارس ایلماز (برادر ناتنی مراد)
اوزجان تکدمیر بازیگر نقش آسلی بهترین دوست حیات
مروه چائیران بازیگر نقش ایپک
توئچه کاراباجاک بازیگر نقش چیدم دوست دختر سابق مراد
دمت گل بازیگر نقش طوبی یانیک اغلو
سلیمان فلک بازیگر نقش کرم
اسماعیل اگه شاشماز بازیگرنقش ابراهیم
بتول چوبان اغلو بازیگر نقش دریا سارس ایلماز
جم امولر بازیگر نقش نجات سارس ایلماز
نازان دیپر بازیگر نقش عظیمه سارس ایلماز مادربزرگ مراد
اورن دویال بازیگر نقش فهیمه
سلطان کوراغلو کیلیچ بازیگر نقش امینه مادر حیات
الیف دوئان بازیگر نقش سونا پکتاس
مته هان کورو بازیگر نقش گوکچه
اوئوز اوکول بازیگر نقش کمال پکتاس
گوزده کجااغلو یامور بازیگر نقش چائلا
متین آکپینار بازیگر نقش حشمت پدربزرگ حیات
بیراند تونجا بازیگر نقش امره آزات اغلو
بولنت امراه بازیگر نقش جمیل برادر حیات

سایر مطالب

بازیگران سریال غنچه های زخمی

بازیگران سریال عروس استانبول

بیوگرافی بوراک توزکوپاران (کمیسر علی) در سریال غنچه های زخمی

خلاصه سریال غنچه های زخمی

سریال ترکی مریم