بازیگران سریال غنچه های زخمی

عکس سریال غنچه های زخمی

غنچه های زخمی عکس
قد و وزن و بیوگرافی غنچه های زخمی
عروسی غنچه های زخمی
غنچه های زخمی بیوگرافی قد وزن
قد و وزن غنچه های زخمی
غنچه های زخمی بیوگرافی
غنچه های زخمی بیوگرافی بازیگران

ایپک کاراپینار در نقش فریده گونگور (فریده خانم)
اوزگور چویک در نقش توپراک ارن
بیران داملا ییلماز در نقش ایلول آجار
گوکچه آکییلدیز در نقش سوگول جلن
هازار موتان در نقش جمره درین اغلو
چائلا ایرماک در نقش ساغر کوتای
آلِینا سولاکر در نقش مارال کندیر
یامور اون در نقش زینب خواهر جمره
آلمیلا آدا در نقش لالین (لی لی)
دریا آرتمل بازیگر نقش مسعوده مادر ایلول
جانسو فیرینجی در نقش کمال ییلماز
عارف دیرن در نقش گونی ارتورک
یونس امره ترزی اغلو در نقش جنک
بورجو آلمِمان در نقش سلین مادر گونی
مهمت آیکاچ در نقش سرکان اوزگون
ودا یورتسور در نقش نازان اوزگون
نیل کسر در نقش دافنه اوزگون
بیرگن انگین در نقش بانو ساواش مادر ساغر
اسرا درمانجی اغلو در نقش زهرا
الیف جرن بالیکچی در نقش صدف
هولیا گلشن ایرماک در نقش نزهیه
اسما ییلماز در نقش بشرا آجار خواهر ایلول
نیل گونال در نقش امل درین اغلو
بنان یوجه در نقش زُحل مادر جنک
علی فواد اونان در نقش آیهان ییلماز پدر کمال
سلن کورتاران در نقش اوزلم دختر نریمان خانم
ساجده تاشانر در نقش نریمان سونمز (نریمان خانم)
زینب ایرگات در نقش هدیه
پینار شنول در نقش فیگن مادر زینب
باریش یالچین در نقش باریش
کان کاساپ اغلو درنقش مرت
گوکچه یانارداغ در نقش سحر کارامان مادر مارال
جونیت شن در نقش احسان
کادیر چرمیک در نقش نجمی
دنیز اوئور در نقش ماجده
ایلول سو ساپان در نقش هاریکا
اردوئان سیجاک در نقش صدری
مقبوله می زینی اغلو در نقش جانان
بوراک توزکوپاران در نقش کمیسر علی گوکتورک
هازال بنلی در نقش کمیسر فادیک
تایانچ آی آیدین در نقش اژدر
اوزگور باشول در نقش تونا
بولنت دوزگون اغلو در نقش یاووز
روحی ساری در نقش سعدالله جلن پدر سوگول
دلارا مجاوراغلو در نقش الینا
صدا گونگور در نقش مروه

سایر مطالب

خلاصه سریال غنچه های زخمی

بیوگرافی بوراک توزکوپاران (کمیسر علی) در سریال غنچه های زخمی

بازیگران سریال عروس استانبول

سریال ترکی عشق سیاه و سفید